Versterken en verduurzamen

Huurders en huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen te maken met een bijzonder project, namelijk 'versterking en verduurzaming' ook wel 'H3V' genoemd.
De aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning door de NAM, hebben schade aangericht aan de woningen. De NAM heeft een conventant gesloten met de corporaties in dit gebied, waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over de versterking van de huurwoningen van de corporaties.
Het versterkingproject vanuit het convenant wordt 'H3V' genoemd. Dit staat voor: Herstellen, Versterken, Verduurzamen en Verbeteren. Hierbij wordt een combinatie gemaakt tussen de versterking van de woning en isolatie, monitoring, installaties en betaling volgens het 'Nul-op-de-meter' concept.

Bij het 'Nul-op-de-meter' concept wordt de woning geisoleerd, gebruikt men een ventilatiesysteem met warmteterugwinning, wordt energie opgewekt d.m.v. zonnepanelen, worden de installaties in de gaten gehouden via monitoring op afstand en moet het huishouden een vergoeding betalen per vierkante meter van de woning.
Helaas gaan corporaties en politiek er vaak vanuit dat het 'Nul-op-de-meter' concept voor ieder huishouden voordelig is; Dit is echter niet het geval. Het concept levert financieel alleen voordeel op wanneer het aansluit bij de samenstelling en het gedrag van het huishouden. Huishoudens die het in de huidige situatie al lukt om een lage energierekening te hebben, zullen eerder tegen een financieel nadeel aanlopen vanwege de 'Energieprestatievergoeding' (EPV) die bij het 'Nul-op-de-meter' betaald moet worden.
In Stadskanaal is er reeds onderzocht wat de gevolgen zijn van het 'Nul-op-de-meter' concept. Hier bleek dat circa 50% van de huishoudens een financieel nadeel ondervond door de overgang naar dit concept. Verder zijn huishoudens vaak ontevreden over de ventialtiesystemen. De luchtvochtigheid wordt soms te laag wat gevolgen kan hebben voor de gezondheid en bezittingen van de bewoners. Sommige huishoudens vinden de installaties te veel geluid produceren.

Gellukig is men niet verplicht om het voorstel voor 'Versterken en Verduurzamen' aan te nemen zoals het is (zie ook flyer versterking)
Men heeft namelijk recht op een redelijk voorstel dat rekening houdt met de individuele situatie van het huishouden. burgelijk wetboek, boek 7, artikel 220

De bijkomende werkzaamheden, zoals de installatie van zonnepanelen, ventilatiesystemen, warmtepomp verwarming en monitoring, kunnen gefaseerd op een later moment worden uitgevoerd. De koppeling met de 'dringende werkzaamheden' van de versterking is onnodig, waardoor het voorstel als geheel moet worden gezien als renovatie. Bij een renovatie ligt bij de huurder de keuze om wel of niet in te stemmen met het voorstel.

Wat kan je hieraan doen? Je kunt het voorstel weigeren en vragen om een alternatief voorstel dat bijvoorbeeld niet het nul-op-de-meter concept bevat.
Helaas komt het in de praktijk voor dat huurders onder druk gezet worden om het voorstel te accepteren. binnenkort meer hierover!